Sponsorcommissie

Contactgegevens: sponsorzaken@vclimac.nl

Deze commissie focust zich op de financiële gang van zaken binnen de vereniging en dan met name de inkomstenkant. Jaarlijks worden er diverse activiteiten op touw gezet om geld bijeen te brengen. 
Met de steun van sponsors wil vc Limac op een verantwoorde wijze tegemoet komen aan de wensen van haar leden.

We onderscheiden hierin verschillende vormen van sponsoring:
  • Hoofdsponsor
  • Reclamebordsponsor
  • Vriend van VC Limac
  • Materiaalsponsor

SPONSORS