Bestuur

Het bestuur van Numidia / vc Limac is als volgt samengesteld:

Voorzitter
Fred Thissen
06-39373907
voorzitter@vclimac.nl

Penningmeester
Lennard Vossen
06-20828117
penningmeester@vclimac.nl

Secretariaat
Désirée Soentjes
06-43598886
secretariaat@vclimac.nl

Wedstrijdsecretariaat
Har Berden
06-53462966
wedstrijdzaken@vclimac.nl

Technische zaken
Guido Görtzen
tc@vclimac.nl

Jeugdzaken
Femke Vaassen
jeugd@vclimac.nl

 

SPONSORS