Huishoudelijk reglement

Sport is een belangrijk onderdeel in de samenleving. Sport kan een belangrijke maatschappelijke waarde hebben binnen onze samenleving, maar helaas zien we ook negatieve verschijnselen zoals scheldpartijen, schreeuwende ouders, negatief gedrag van spelers en supporters. Sportiviteit en respect heeft een aantoonbare positieve invloed op het normen- en waardenbesef in onze samenleving als geheel.

vc Limac hecht veel waarde aan de naleving van algemene normen en waarden. vc Limac staat voor sportiviteit en respect. Met elkaar willen wij dit imago vasthouden. Alle tot nu toe onbeschreven gedragsregels zijn door de jeugdcommissie vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement. Wij verwachten dat (jeugd)leden, ouders/verzorgers, trainers, coaches en alle overige bij de jeugdafdeling van onze club betrokkenen zich aan dit reglement houden. Spreek elkaar aan, als iemand deze gedragsregels niet naleeft, of meldt het bij de trainers/coaches en/of de jeugdcommissie.

Het Huishoudelijk Reglement is via deze link te downloaden.

Downloads:
Huishoudelijk-reglement.pdf

SPONSORS