Contributie

Contributie per 1 juli 2018.
Het lidmaatschap gaat per 1 juli in en wordt telkens met een jaar verlengd. Wordt je gedurende een seizoen lid, dan loopt de eerste periode t/m 30 juni. Voor de contributiebetaling verstrek je een machtiging aan Fit & Fysio / VC Limac. 

De contributieheffing binnen Fit & Fysio / VC Limac wordt toegepast op basis van het team waarin je speelt en is dus niet leeftijdsgebonden.
Om er financieel niet op achteruit te gaan, stijgt de contributie elk jaar tenminste met het consumentenprijsindexcijfer (CPI). Dit wordt berekend met behulp van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In ons huishoudelijk reglement kunt u dit teruglezen in artikel 12 punt 2.

CMV-teams Contributie:

€ 127,44 per jaar, betaalbaar per drie maanden (€ 31,86) in juli, oktober, januari en april.
Nevobo lidmaatschap: € 12,50 per jaar, betaalbaar in oktober.
Bijdrage wedstrijdtenue: € 10,00 per jaar, betaalbaar in oktober.

Juniorenteams Contributie:

€ 190,98 per jaar, betaalbaar per drie maanden (€ 47,75) in juli, oktober, januari en april.
Nevobo lidmaatschap: € 12,50 per jaar, betaalbaar in oktober.
Bijdrage wedstrijdtenue: € 10,00 per jaar, betaalbaar in oktober.

Seniorenteams Contributie:

€ 310,03 per jaar betaalbaar per drie maanden (€ 77,50) in juli, oktober, januari en april.
Nevobo lidmaatschap: € 12,50 per jaar, betaalbaar in oktober.
Bijdrage wedstrijdtenue: € 10,00 per jaar, betaalbaar in oktober.

Recreantenteams Contributie:

€ 172,33 per jaar betaalbaar per drie maanden (€ 43,08) in juli, oktober, januari en april.
Nevobo lidmaatschap: € 12,50 per jaar, betaalbaar in oktober.
Bijdrage wedstrijdtenue: € 10,00 per jaar, betaalbaar in oktober.

Mocht je geblesseerd raken in de loop van het seizoen, waardoor je een langere periode niet meer kunt trainen en/of competitie spelen, kun je het beste even contact opnemen met de ledenadministratie.

SPONSORS