Contributie

Contributie per 1 juli 2020.
Het lidmaatschap gaat per 1 juli in en wordt telkens met een jaar verlengd. Wordt je gedurende een seizoen lid, dan loopt de eerste periode t/m 30 juni. Voor de contributiebetaling verstrek je een machtiging aan Fit & Fysio / VC Limac. 

De contributieheffing binnen Fit & Fysio / VC Limac wordt toegepast op basis van het team waarin je speelt en is dus niet leeftijdsgebonden.
Om er financieel niet op achteruit te gaan, stijgt de contributie elk jaar tenminste met het consumentenprijsindexcijfer (CPI). Dit wordt berekend met behulp van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In ons huishoudelijk reglement kunt u dit teruglezen in artikel 12 punt 2.

CMV-teams Contributie:

€ 131,50 per jaar, betaalbaar in vier perioden (€ 32,88) in september, november, januari en maart.
Nevobo lidmaatschap: € 12,50 per jaar, betaalbaar in september. Bijdrage sportstimuleringsfonds € 2,50 per jaar.
Bijdrage wedstrijdtenue: € 20,- per jaar, betaalbaar in september.

Juniorenteams Contributie:

€ 197,06 per jaar, betaalbaar in vier perioden (€ 49,27) in september, november, januari en maart.
Nevobo lidmaatschap: € 12,50 per jaar, betaalbaar in september. Bijdrage sportstimuleringsfonds € 2,50 per jaar.
Bijdrage wedstrijdtenue: € 20,- per jaar, betaalbaar in september.

Seniorenteams Contributie:

€ 319,90 per jaar betaalbaar in vier perioden (€ 79,98) in september, november, januari en maart.
Nevobo lidmaatschap: € 12,50 per jaar, betaalbaar in september. Bijdrage sportstimuleringsfonds € 2,50 per jaar.
Bijdrage wedstrijdtenue: € 20,- per jaar, betaalbaar in september.

Recreantenteams Contributie:

€ 177,82 per jaar betaalbaar per vier maanden (€ 44,46) in september, november, januari en maart.
Nevobo lidmaatschap: € 12,50 per jaar, betaalbaar in september. Bijdrage sportstimuleringsfonds € 2,50 per jaar.
Bijdrage wedstrijdtenue: € € 20,- per jaar, betaalbaar in september.

Mocht je geblesseerd raken in de loop van het seizoen, waardoor je een langere periode niet meer kunt trainen en/of competitie spelen, kun je het beste even contact opnemen met de ledenadministratie.

SPONSORS