Afmelden

Het opzeggen van het lidmaatschap bij de vereniging dient eveneens schriftelijk te gebeuren. Bijgaand afmeldformulier (PDF) dient naar de ledenadministratie te worden verzonden. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

Downloads:
Afmeldformulier

SPONSORS